Advokatska kancelarija Kosić

Od svog osnivanja, advokatska kancelarija Kosić neguje tradicionalne vrednosti advokature prilagodjene zahtevima modernog korporativnog delovanja.

Stručnost i profesionalan pristup klijentu svrstava advokatsku kancelariju Kosić u jednu od vodećih kancelarija u regionu koja se bavi privrednim pravom. Svojom posvećenošću, stručnošću i iskustvom, advokatska kancelarija Kosić je prepoznata kao značajan činilac u srpskoj, ali i medjunarodnoj, advokaturi, na šta odgovara spremnošću da efikasno pruži svaki vid podrške i saradnje.

Profesionalni standardi postavljeni od advokatske kancelarije Kosić predstavljaju smernice moderne advokature Srbije. Bogato iskustvo i sistemski pristup garancija su potpunoj zaštiti prava klijenta, koji se u potpunosti u svom poslovanju oslanjaju na članove kancelarije.

Uspešno poslovanje zahteva uspostavljanje kvalitetne osnove u pravcu korporativnog položaja subjekta u najširem smislu tog pojma, uključujući i uspostavljanje mreže ugovornih odnosa sa dobavljačima, korisnicima. U tom smislu, stručna i efikasna pravna pomoć je značajan oslonac poštovanju pozitivnog zakonodavstva.

Dugogodišnja saradnja sa domaćim i stranim kompanijama pokazatelj je visokog nivoa profesionalnosti i stručnosti, dok proširivanje saradnje znači prepoznatljivost kvaliteta rada.

Čime se bavimo - Oblasti rada


 • Korporativno pravo

  Naša korporativna grupa savetuje mnoge od vodećih svetskih kompanija, kao i finansijske institucije i investicione fondove u raznim postupcima. Detaljnije...

 • Radno pravo

  U svetlu približavanja zakonskoj regulativi Evropske unije, svedoci smo svakodnevnih izmena zakonodavne regulative u okviru koje jednu od ključnih uloga ima i ova oblast. Detaljnije...

 • Krivična odgovornost i privredni prestupi

  U saradnji sa kolegama, zastupamo korporacije, subjekate i pojedince, u svakoj fazi ciklusa poslovnog rizika. Detaljnije...

 • Pravo konkurencije

  Naša praksa je izgrađena na visoko kvalifikovanim advokatima koji sprovode postupke u praksi, potpuno svesni i lokalnih i međunarodnih dimenzija pitanja konkurencije. Detaljnije...

 • Slobodne zone

  Sa ekonomsko pravne perspektive, nesporan je ubrzani razvoj slobodnih zona i tendencija što većeg iskorišćavanja pogodnosti koje iste pružaju. Detaljnije...

 • Ugovorno pravo

  Ugovor je zakon za ugovorne strane i omogućava realizaciju svih poslovnih ideja i aranžmana koje su učesnici u poslu želeli da postignu. Detaljnije...

 • Energetika i prirodni resursi

  Energetika je kompleksna oblast i ima visoko konkurentno mesto za učesnike na tržištu, gde Srbija zauzima mesto u razvoju. Detaljnije...

 • Bankarsko i Poresko pravo

  Kancelarija za svoje klijente vrši usluge konsultacija i savetovanja pri ugovaranju velikih kreditnih aranžmana kroz detaljno usmeravanje svih sredstava obezbeđenja. Detaljnije...

 • Telekomunikacije i mediji

  Tim specijalista telekomunikacija ima iskustva u svim oblastima telekomunikacija. Naše razumevanje prati često suprotstavljene ciljeve operatera. Detaljnije...

 • Pravo intelektualne svojine

  Kancelarija je posebno izgradila praksu u zastupanju klijenta u zaštiti autorskih prava posebno u modnoj industriji i industriji tekstila sa zapaženim rezultatima. Detaljnije...

 • Rasprave i arbitražni postupci

  Kancelarija ima vodeću praksu u ovoj oblasti, što potvrđuje veliki broj uspešno rešenih sporova. Detaljnije...


Događaji

Informišite se o najnovijim dešavanjima


 •   20/09/2018 - Otvorena diskusija na temu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
 •   06/09/2018 - Septembarski susret članovaDetaljnije

Posao

Advokatska kancelarija Kosić poklanja posebnu pažnju svojim zaposlenima u želji da unapredi njihove sposobnosti jer veruje da zaposleni predstavljaju njenu najveću snagu. Advokatska kancelarija Kosić je konstantno zainteresovana da dođe u kontakt sa mladim i perspektivnim ljudima, te ukoliko smatrate da možete da budete deo našeg uspešnog tima pošaljite Vašu biografiju na sledeću adresu:

Advokatska kancelarija Kosić:
Desanke Makimović br. 6, 11000 Beograd:
e-mail:office@kosiclaw.co.rs

Kosić Law

Stalni tim advokatske kancelarije Kosić čine visoko profesionalni i iskusni pojedinci, sa stečenim obrazovanjem u zemlji i inostranstvu, koji su angažovani kao advokati, advokatski pripravnici, pravnici, stručni konsultanti i saradnici. Zavisno od konkretnog zahteva klijenta, obrazuje se tim sačinjen od pojedinaca koji je, na stručan i efikasan način, u svakom trenutku spreman da odgovori zahtevima.

 • logo beli
 •   Desanke Maksimović 6,
  11000 Beograd, Srbija
 • +381 (0)11 3345-152
 • +381 (0)11 3345-195,
 • +381 (0)11 3242-286
 • office@kosiclaw.co.rs