Oblasti rada

Faktoring

Advokatska kancelarija „Kosić“ je učestvovala u implementiranju najvećeg faktoring aranžmana u Srbiji uz jedinstvenu primenu koja je pionirski poduhvat u ovoj oblasti i to u izuzetno dinamičnoj oblasti finasiranja dilerskih mreža. U okviru praktične primene su sve regulisane oblasti koje predstavljaju pravne praznine zbog neusaglašene pravne regulative, a koje su neophodne za pravno pozicioniranje učesnika u faktoring poslovima.

Izgrađeni su modeli za funkcionisanje i oslobađanje proizvodnih ciklusa od neredovne naplate, ali i izgrađeni posebni sistemi obezbeđenja finansijskih institucija i banaka u cilju obezbeđenja transakcija.

Kontaktirajte nas

Faktoring

Advokatska kancelarija Kosić, na usluzi.