Oblasti rada

Finansijski lizing

Partner Advokatske kancelarija „Kosić“ je, prepoznavajući važnost i budućnost liznga, kao instituta, odbranio prvu doktorsku tezu iz oblasti lizinga 2000-te godine, koja je bila osnov i polazište za izradu Zakona o finansijskom lizingu i izgradnju institucije lizinga.

Advokatska kancelarija „Kosić“ je učestvovala u izradi niza programa za operativni i finansijski lizing. Jedinstvenost ove prakse se ogleda i u velikom broju sudskih sporova za cross border lizing aranžmane, kao i probleme i realizacije finansijskog lizinga. Neke od sudskih presuda su bile osnov za formiranje značajne prakse sudova u oblasti finansijskog lizinga i uspostavljanju standarda.

Praksa kod velikih lizing aranžmana podrazumeva multidiciplinarno poznavanje carinskih i vlasničkih režima i posebna sredstva obezbeđenja posebno kod operativnog lizinga.

Značajna je praktična primena i kod lizinga za robu koja je u stalnom kretanju i mogućnosti ostvarivanja prava ugovornih strana u spornim situacijama.

Kontaktirajte nas

Finansijski lizing

Advokatska kancelarija Kosić, na usluzi.