Oblasti rada

Korporativno pravo

Osnov je i ključ svakog uspešno postavljenog sistema. Porast uključivanja kompanija u Srbiji u globalne korporativne transakcije, kao i prisustvo multinacionalnih kompanija, podrazumeva uspostavljanje pozicije adekvatne za pristup tržištima, tehnologiji i smanjenju izloženosti riziku.
Naša korporativna grupa savetuje mnoge od vodećih svetskih kompanija, kao i finansijske institucije i investicione fondove u postupcima osnivanja, spajanja i akvizicije u Srbiji, zajedničkom investicionom ulaganju privatnog i državnog kapitala, upravljanje rizičnim kapitalom i privatnom učešću u kapitalu, kao i drugim transakcionim pitanjima.
Od presudne važnosti je, u tom smislu, veliko iskustvo u oblasti osnivanja i registracije privrednih subjekata, statusnih promena koje uključuju spajanje i podelu subjekata, formiranje holdinga, kao i sve njegove modalitete.

U saradnji sa Centralnim registrom za hartije od vrednosti i Komisijom za hartije od vrednosti, vršimo preuzimanja i kupovine subjekata na Berzi, uz minimalizaciju finansijskih rizika.

Praćenje i promena vlasničkih struktura društava, uz kompletni pravni konsalting, predstavlja deo korporativnih grupa velkih svetkih advokatskih kancelarija i korak ka uspostavljanju multilateralnih korporativnih grupa kao i cross border aranžmana kompanija.

Kontaktirajte nas

Korporativno pravo

Advokatska kancelarija Kosić, na usluzi.