Oblasti rada

Krivična odgovornost i privredni prestupi

U stalnom je porastu kriminal belih okovratnika, odgovornost preduzeća se povećava, a povećava se i broj broj optužbi za zloupotrebu službenog položaja, za krivična dela mita i korupcije, zloupotrebu tržišta, konkurenciju, antimonopol i prevare.
Advokatska kancelarija „Kosić“ je, u cilju zaštite interesa svojih klijenta, u saradnji sa advokatskim timom kancelarije Fila koji je najprestižniji i najpoznatiji tim u ovoj oblasti, sa daleko najvećom i najuspešnijom praksom u regionu u ovoj oblasti. U poslovanju i buznisu vrlo često dolazi do prenebregavanja nekih propisa koji su differentia specifica ovih prostora što može ozbiljno da ugrozi poslovanje članova menadžmenta. U tom smislu je, u pojednim oblastima, od presudne važnosti dobijanje visokog profesionalnog saveta u savetovanju kod većih poslovnih transakcija.

U saradnji sa kolegama, zastupamo korporacije, poslovne subjekate i pojedince, u svakoj fazi ciklusa poslovnog rizika – od zakonodavnog nadgledanja do razvoja proaktivne usklađenosti programa i sprovođenje unutrašnje kontrole i istrage i pružamo savete u toku krivičnih ili regulatornih istraga, a posebno odbrane klijenata, prikupljanje dokaza pred domaćim i međunarodnim sudovima i telima.

Kontaktirajte nas

Krivična odgovornost i privredni prestupi

Advokatska kancelarija Kosić, na usluzi.