Oblasti rada

Mediji

Advokatska kancelarija „Kosić“ formira specijalizovane grupe konsultanata u cilju sveobuhvatnog postavljanja radiodifuznih sistema naših klijenata. Velike globalne mreže su prenosile političke događaje, a sada su organizatori i nosioci prava za prenose značajnih kulturnih i sportskih događaja. Podjednako treba istaći sposobnost tima za praktične pravne savete, a istovremeno obezbeđujući pozitivan odnos sa svojim krajnjem potrošačem – javnosti.

Zastupnici smo velikih grobalnih mreža koji su učesnici u raznim sporovima, uključujući sporove iz oblasti intelektualne svojine. Sa velikim uspehom učestvujemo u postupcima kako pred sudom tako i u postupcima medijacije

Kontaktirajte nas

Mediji

Advokatska kancelarija Kosić, na usluzi.