Oblasti rada

Pravo konkurencije

Lokalna tržišta postaju deo globalnih izazova i zahtevaju globalni odgovor, uz poznavanje domaćeg zakonodavstva koje se približava u svojoj regulativi Direktivama EU. Naša praksa je izgrađena na visoko kvalifikovanim advokatima koji sprovode postupke u praksi, potpuno svesni i lokalnih i međunarodnih dimenzija pitanja konkurencije.
Srpsko tržište se uključuje u širok spektar ponašanja u uzdržanosti trgovine uz posebne propise, sporazume i zaštite od monopolske zloupotrebe dominantnog položaja, restriktivnog položaja dobavljača ili kupaca aranžmana, zajednička ulaganja i korporativna spajanja i akvizicije – ovi zakoni utiču na gotovo svaki aspekt aktivnosti kompanije na tržištu.

Posebno je izgrađena praksa za savetovanje u investicionim transakcijama kroz zajedničko investiciono ulaganje. Nova oblast otvara se i u primeni prava konkurencije u postupcima stečaja i to kroz reorganizaciju i kroz bankrot.
Shodna primena pravila konkurencije se očekuje i u stalnim oblastima. Klijentima se posebno pružaju infomacije o usaglašavanju već postavljenih sitema distribucije sa novim pravilima i izmenama postojećih ugovora.

Glavni moto rada Advokatske kancelarije „Kosić“ je profesionalna praktična primena za svakog pojedinačnog klijenta, upućivanje na primenu svih novih pravila kao i regulative antimonopolskih i prava konkurencije, koji su od suštinskog značaja za svako ulaganje i regularno poslovanje na tržištu, pravovremeno informisanje o usvajanju novih zakonodavnih rešenja i implemetiranju u postojeće ugovore.
Advokatska kancelarija „Kosić“ je u stalnoj saradnji sa Komisijom za zaštitu od konkurencije u cilju usaglašavanja poslovanja klijenata, ali posebno kroz postupke preuzimanja, spajanja, akvizicije ili bankrota.

Kontaktirajte nas

Pravo konkurencije

Advokatska kancelarija Kosić, na usluzi.