Oblasti rada

Projektno finansiranje

Naše duboko razumevanje problema oko finansiranja projekta nam omogućava da pomognemo našim klijentima da nacrte pretvore u objekte i infrastrukturu. Naše iskustvo uključuje pripremanje dokumentacije, strukturiranje, pregovaranje i izradu ugovora. Kao veliki tim advokata, imamo znanje i iskustvo za rešavanje pitanja koja neminovno prate složene projekte, od komercijalnih, preko vlasničkih, energetskih i ekoloških.

Pored toga, radom sa našim poreskim odeljenjem, mi pomažemo klijentima u izgradnji strukture projekata za optimizaciju poreske olakšice. Pomažemo klijentima da pregovaraju sa državnim organima radi izdavanja dozvola i svih drugih neophodnih saglasnosti nadležnih regulatornih organa i agencija.

Kontaktirajte nas

Projektno finansiranje

Advokatska kancelarija Kosić, na usluzi.