Oblasti rada

Radno pravo

S obzirom na specifičnost ove oblasti prava, osetljivost odnosa regulisanih ovom materijom i stava sudske prakse, Advokatska kancelarija „Kosić“ ima tim eksperata iz ove oblasti koji su u mogućnosti u celosti da predoče najbolji način reglisanja radnopravnih odnosa sa posebnim osvrtom na: zasnivanje radnog odnosa, vrste radnog odnosa, odgovornost zaposlenog i poslodavca, trajanje i raskid radnog odnosa, novčana potraživanja u vezi sa radnim odnosom, kolektivni ugovori, radnopravni sporovi, opšti akti društva, ostala pitanja iz radnog odnosa.

U svetlu približavanja zakonskoj regulativi Evropske unije, svedoci smo svakodnevnih izmena zakonodavne regulative u okviru koje jednu od ključnih uloga ima i ova oblast.

U tom smislu, tim Advokatske kancelarije „Kosić“ u mogućnosti je da pruži kontinuiranu pravnu pomoć u praćenju tokova promena i prilagodjavanju načina poslovanja sa izmenama zakonske regulative.

Kontaktirajte nas

Radno pravo

Advokatska kancelarija Kosić, na usluzi.