Oblasti rada

Telekomunikacije

Tim specijalista telekomunikacija ima iskustva u svim oblastima telekomunikacija. Naše razumevanje prati često suprotstavljene ciljeve operatera, regulatorih agencija. Naši advokati pružaju savete za telekomunikacione američke mreže i to posebno konsultacije u cilju pripreme dokumetacije za zahteve za izdavanje dozvola za javne mreže i telekomunikacione usluge, pregovaranje, finansiranje, usluge, nabavku telekomunikacione opreme.

Unakrsno uključujemo praksu advokata iz naše kancelarije iz oblasti tehnologije, vlasničkih odnosa, korporativne oblasti, finansiranja, intelektualne svojine, poreza kao i timove za rešavanje sporova, kako bi se osiguralo tretiranje svih pravnih aspekata u okviru jednog projekta.

Kontaktirajte nas

Telekomunikacije

Advokatska kancelarija Kosić, na usluzi.