Oblasti rada

Ugovorno pravo

Ugovor je zakon za ugovorne strane i omogućava realizaciju svih poslovnih ideja i aranžmana koje su učesnici u poslu želeli da postignu. Mi pružamo pravno savetovanje kao in house pravni tim za podršku u izradi komercijalnih ugovora, posebno uzimajući u obzir glavni projekat i sektor u kome se ugovor ostvaruje. Tim čine advokati sa iskustvom da pruže podršku od jednostavnih izjava do kompleksnih višestranačkih projekata podeljenih u više jurisdikcija. Pravila poslovanja pretpostavljaju da odnose dva i više subjekata u jednom ugovornom procesu treba regulisati tako da dođe do ispunjenja ugovora, a da se u slučaju spora svaka strana u dovoljnoj meri zaštiti.

Za svakog klijenta se formira potreban in house pravni tim za podršku u izradi komercijalnog ugovora, ali kao regulator glavnih projekata i poslovno – kritičnih ugovora za preduzeća u svim sektorima. Tim je posvećen pružanju saveta koje obuhvata sve vrste ugovora, uključujući kupovinu i snabdevanje, dilerski ugovori, postavljanja svih neophodnih mreža poslovanja, franšiže, agencije i distribucije, logistiku i skladištenje, postrojenja, upravljanje aranžmanima, poslovne outsourcing-a. Kancelarija Kosić izrađuje nacrte niza dokumenata neophodnih za stvaranje i očuvanje tih ugovornih odnosa, zaštitu prava naših klijenata i povećanje vrednosti svog poslovanja, minimalizaciju rizika, prilagođavanju trenutno važećem zakonima, međunarodnim ugovorima, carinskim propisima i podzakonskim aktima.

Prilikom izrade ugovora posebno se ukazuje na uobičajenu praksu u postupanju državnih organa, na stavove i mišljenja nadležnih ministarstava, kao i na nadležnu materijalno pravnu i procesnu jurisdikciju.
Multinacionalne kompanije, ulaganjem na tržištu Srbije, primenjuju svoju uobičajenu praksu, pridržavajući se pricipa poslovanja u konkretnoj delatnosti. Kancelarija Kosić prilagođava internu korporativnu i ugovornu regulativu svake kompanije nadležnom srpskom zakonodavstvu.

Trgovina i maloprodajni sektor je jedan od najdinamičnijih i najkonkurentnijih sektora. Multinacionalne kompanije, kao klijenti, sa pravom očekuju od advokata globalni pristup uz mogućnost primene u lokalizovanom kontekstu.
Za rešavanje aktuelnih pitanja naših klijenata, mi tražimo istovremeno uspostavljanje pravnih okvira i postizanje strateške konkurentnosti na tržištu.

Kontaktirajte nas

Ugovorno pravo

Advokatska kancelarija Kosić, na usluzi.